Fotgrafi af Julemarkedet på Parliament Street i York 2015

Julemarkedet i York 2015